Prikaz rezultata...

Home O programu... Prikaz rezultata... Kontakt...

"E-mail" za kontakte: vsivcev@gmail.com

"Web Site": www.vsivcev.com

www.vsivcev.wixsite.com/sivcev

 

 

 

PRIKAZ REZULTATA PRORACUNA

horizontal rule

DEMONSTRACIJA PRIMENE PROGRAMA (VIDEO ZAPIS)

Video Demo.mp4

NAKON DIMENZIONISANJA PROGRAM PRIKAZUJE REZULTATE U IZLAZNIM DATOTEKAMA TIPA:

bullet

Rez_dim.txt     ZA DIMENZIONISANJE PRESEKA

bullet

Rez_kn.txt       ZA KAPACITET NOSIVOSTI PRESEKA

bullet

Rez_ug.txt       ZA PRORACUN UGIBA NOSACA

bullet

Rez_prs.txt      ZA PRORACUN PRSLINA

bullet

Rez_gnz.txt     ZA GLAVNE NAPONE ZATEZANJA

*Izgled izlazne datoteke za dimenzionisanje preseka

 DIMENZIONISANJE PRESEKA

ULAZNI PODACI
Uticaji od stalnog opterecenja
Mg= 450 KNm
Ng= 450 KN
Uticaji od promenjljivog opterecenja
Mp= 380,25 KNm
Np= 256,22 KN
Uticaji od ostalalih opterecenja
Mdelta= 150,5 KNm
Ndelta= 422,15 KN
MB= 40 MPa
Sigma,v= 400 MPa
d= 80 cm
b= 40 cm
fiu= 8 mm
ao = 2 cm
REZULTATI PRORACUNA
*SAVIJANJE,VELIKI EKSCENTRICITET*
Mu= 1.351,03KNm  Momenat loma preseka
Nu= 1.518,13KN  Normalna sila loma preseka
x = 38,56 cm  Polozaj neutralne ose
eb = 3,50 %.  Dilatacija pritisn. betona
ea1 = -3,33 %.  Dilatacija zategn. armature
 1.Zategnuta armatura
Aa1 = 41,65 cm2  Potrebna armatura
a1 = 4,70 cm  Teziste armature
   USVOJENO:  11 RA fi 22 ( 41,81 cm2) 
eoz = 3,17 cm  cist razmak sipki.
Abz,ef= 904,00 cm2  Povrs.zategn.bet.
 3.Konstruktivna vertikalna armatura
   USVOJENO:  2 * 1 RA fi 12 / 35,00 cm 

Datoteke sa rezultatima proracuna potrebno je insertovati preko "clipboard-a" u datoteku programa u kome se radi osnovni staticki proracun ( MS Word, Excel,...), naredbama iz padajucih menija "File/Copy...", i  "File/Paste..."

NAKON DIMENZIONISANJA PROGRAM CRTA POPRECNI PRESEK SA RASPOREDOM ARMATURE:

*Izgled crteza koji program automatski iscrtava

Po dimenzionisanju, potrebno je crtez isertovati u datoteku programa, u kome se radi osnovni staticki proracun ( MS Word, Excel,...), naredbom iz padajućeg menija "File/Insert/Picture/From File...".

Insertovanjem izlaznih datoteka preko "clipboard-a", i crteza preko naredbe "insert", dobijaju se potrebni rezultati proracuna, sa crtezom poprecnog preseka, na mestima u osnovnoj datoteci gde se to zeli. Nakon toga staticki proracun se nastavlja do sledeceg preseka, i postupak se ponavlja.