Kontakt...

Home O programu... Prikaz rezultata... Kontakt...

"E-mail" za kontakte: vsivcev@gmail.com

"Web Site": www.vsivcev.com

www.vsivcev.wixsite.com/sivcev

 

 

 

KONTAKT SA ZAINTERESOVANIM ZA PROGRAM

horizontal rule

           Zainteresivanim za ovaj program mogu sa ovog linka skinuti "demo" verziju peograma (verzija kod koje se ne mogu koristiti sve opcije koje postoje u programu, a max. marka betona sa kojom se moze uci u proracun je MB 15 ). "Demo" verzija je besplatna, i  koncipirana tako da se mogu uociti sve prednosti koje ovakav program poseduje:
bulletDimenzionisanje poprecnih preseka u roku od nekoliko minuta i insertovanje razultata proracuna, kao i crteza poprecnog preseka, u osnovnu datoteku u kojoj se radi staticki proracun.
bulletMogucnost unosenja nestandardnih marki betona i granica velikih izduzenja armature, usled, prakticno, cestih podbacaja istih nna gradilištima "In situ".
bulletDimenzionisanje AB ploca sa klasicnom i mrezastom armaturom.
bulletMogucnost dimenzionisanje ploca sa rebrima.
bulletProracun ugiba kroz vreme, pri cemu se mogu racunati i elasticni ugibi, ili se oni mogu unositi iz drugih programa (STAAD,SAP...).
bulletProgram, za razliku od drugih nasih programskih paketa ("RADIMPEX"-ovih ili sl.), rasporedjuje armaturu u preseku (dok navedeni programi u "free" verzijama daju samo ukupnu povrsinu armature), iscrtava crtez, a takav crtez se veoma jedostavno insertuje u osnovni staticki proracun, tako da se "spoj" delova radjenih u osnovnom programu i inserovanih delova pograma - ne primecuje!
bulletPeogram ima opcione mogucnosti slobodnog i vezanog dimenzionisanja sto pruza mogucnosti pronalazenja najoptimalnijeg poprecnog preseka u pocetnoj fazi projektovanja (mogu se izbeci jako armirani poprecni preseci sa krtim lomom).
bulletMogucnost dimenzionisanja duktilnih poprecnih preseka u seizmicki aktivnim zonama, koriscenjem opcije za zadavanje odredjenog procenta (ili povrsine) armature i u pritisnutom delu preseka (gornjoj zoni preseka).
bulletMogucnost unosenja u proracun postojece (konstruktivne ili druge) armature u gornjoj zoni.
bulletProgram je radjen po nasim propisima, dok slicni koji se mogu naci na internetu (EC2TOOLS,SAP...), ili su radjeni po standardima drugih zemalja, ili evrokodovima koji kod nas nisu jos ni usvojeni ("a kad će ne znamo...").

          Integralana verzija programa, po dogovoru sa autorom, bice dostavljena zainteresovanim elektronskom postom, a uplate putem klasičnih poštaniskih uplatnica na tekući račun. Po prispeću uplate izvršna verzija programa dostavlja se korisniku elektronskom poštom.

   Osnovni podaci o programu (demo-verzija):
Ime programa:"Proracun armirano-betonskih preseka" (prva demonstaracija programa:verzija 1.1)
Duzina arhive (zip-demo verzija):715 KB
Ops programa:Program za dimenzionisanje armirano-betonskih preseka.
Tip programa:Demo-verzija 
Operatvni sistem:Windows 95/98/ME/XP/WIN7/WIN8/WIN10
Autor:Vojislav Sivcev
E-mail: vsivcev@gmail.com
Fix tel.:+381 11 3423 303

Mob.tel.:+381 64 1990872

Potvrda: U program nije ugradjen neki od virusa, trojanaca ili worm-ova.Program je testiran programima za zaštitu od virusa, i drugih štetnih programa.
Uputstvo za instalaciju dato je u prilozenoj tekstualnoj datoteci uz program.
                                                   Autor programa:V.Sivcev,dipl.inz.gradj.

E-mail za kontakt sa zainteresovanim:

vsivcev@gmail.com                                                                                                                                                                                                                           

          Prava na kopiranje i distribuciju zadrzava iskljucivo autor programa.

         "Demo" verzija programa se može skinuti sa narednog linka.

DEMO VERZIJA PROGRAMA

Demo verzija